AT 80

AT 80 AT 80
Motorni reduktor ( hidraulični ) za klizna vrata do 1200 kg za intenzivnu upotrebu. Maksimalna tišina rada i pouzdanost zahvaljujući robusnosti motoreduktora. Sigurnost protiv nagnječenja garantirana je zahvaljujući mehaničkoj spojki i elektronskom upravljačkom sklopu na samom uređaju sa ugrađenom elektronskom regulacijom te mogućnošću povezivanja jedne dodatne kartice protiv nagnječenja na inverziju motora kliznih vratiju u slučaju postojanja prepreke pri zatvaranju.
TEHNIČKI PODACI AT 80
NAPON 230 V - 50Hz
SNAGA 330 W
TEMPERATURA RADA -20°/+70°C
KOLIČINA SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE 1,25 l
LINEARNA BRZINA 9,5 m/min (Z16)
12,0 m/min (Z20)
SNAGA IMPULSA 1400N (Z16)
1120N (Z20)
MAKSIMALNA TEŽINA KRILA VRATIJU 1200 kg (Z16)
800 kg (Z20)
STUPANJ ZAŠTITE IP 44