KONTROLA PROLAZA

Postavljanje automatskih rampi, stupića i barijera za kontrolirani pristup željenoj površini.